Grimrock

Seznam registrovaných - Grimrock

Úr

Tom

Hangvul

Neobsazeno

Ebba

Kája
Štítonoši
1/13
Sapéři
0/9
Berserkeři
4/6
Ohniví elementálové
1/3
Einherjar
1/2
ZP
Vrtáček
Runoví kněží
1/2
Vlajkonoš
Neobsazeno

Domovský kontinent: Narkesh

Politické uspořádání: Tradiční oligarchie

Symbol: Runové kladivo, ohnivý drak

Hlavní město: Torgerd

Panovník: Není (klanová rada)

Náboženství: Arkath - drak ohně

Obyvatelstvo: Trpaslíci

Grimrock na Narkeshi je dosud mladou podzemní mocností, vzniknuvší coby odštěpená enkláva Grimheimu ze Sigilu, s nímž sdílí většinu své historie. Ke své domovině chovají zdejší trpaslíci hlubokou zášť. Sami sebe vidí jako následovníky jediné pravé víry v Arkatha, odsouzené slabými a zkorumpovanými vládci do vyhnanství. Země je velice výbojná, avšak politicky nepříliš obratná. Téměř neustále vyvolává malé šarvátky z malicherných důvodů prakticky s kýmkoliv.


V čele země formálně stojí rada tvořená vůdci před samotným Arkathem krví odpřisáhlých trpasličích klanů. Ta na svých shromážděních rozhoduje hlasováním. Právo na členství v radě přináleží každému vůdci bez ohledu na to, jaké zvyklosti pro jeho výběr ten který klan uznává. Rada je přitom svolávána pouze v zájmu řešení záležitostí vrcholné důležitosti, dotýkajících se celého Grimrocku, nebo za účelem rozsouzení meziklanových sporů. V rámci běžného života je trpaslíky za rozhodující považováno toliko slovo právě jejich vůdce, jenž pro ně ztělesňuje trpasličí tradice, Arkathovu spravedlnost i klanové ideály.


Veškeré obyvatelstvo Grimrocku tvoří trpaslíci, poměrně přísně rozdělení podle klanové a cechovní příslušnosti, v tomto pořadí. Božským patronem je zde Arkath, drak ohně, jehož uctívání je i v běžném životě na první pohled patrné. Trpaslíci z Grimrocku, na rozdíl od svých soukmenovců z Grimheimu, uznávají především destruktivní složku Arkathovy víry, tedy oheň obecně prezentují jako element oddělující silné od slabých. Pro svět jsou nejen mistry při práci s kovy a kamenem, ale také hrdými nositeli praporu technologického pokroku. Věda jako taková je jim přitom naprosto cizí. Ubírají se cestou věčných pokusů a omylů, kdy jde o jediné, aby to už konečně fungovalo. Nutno říci, že většinou nefunguje, často dochází k nehodám a občas i úmrtím, což ale ještě nikdy trpaslíky neodradilo, právě naopak. Vynalezli tak střelný prach, podivné stroje schopné létat, či dokonce i plavat pod hladinou, a mnoho dalšího. Grimrock v tomto ohledu stojí teprve na počátku velkých objevů, ale již nyní je jasné, že se jeho inženýři budou ubírat především cestou zkoumání vynálezů sloužících k rozsévání dosud nepředstavitelné zkázy.