Přeskočit

Svět

Pár slov z dějepravy a zeměpisu

Podle převládajícího názoru to byli bohové v podobě draků, kteří svět, známý jako Ashan, stvořili a obětovali tomuto svoji moc i nesmrtelnost. Dnes již více než tisíciletá historie je oficiálně rozdělena do tří nestejně dlouhých věků Ticha, Draka a Květu. Veškerá datace se při vyjádření letopočtu označuje odpovídající písmennou zkratkou a nový věk vždy opětovně započíná rokem 1. Národy Ashanu také nepojmenovávají jednotlivé měsíce, ale týdny, jejichž názvy určují podle postavení hvězd. Žádný se přitom v roce nikdy neopakuje, pořadí je proměnlivé a astrologických týdnů více, než skutečných.

Největší hrozbu samotného bytí představoval vždy Sheogh. Astrální plán démonů, od Ashanu oddělený magickou bariérou, bránící průchodu mezi realitami. Nad Sheoghem vládnul Kha-Beleth, bůh - drak, který se pokusil Ashan po stvoření uchvátit. Byl ale ostatními poražen a uvězněn. Věčný žalář pak přetvořil ve vlastní pokřivené panství, symbol čirého zla a destrukce. Historicky došlo již k několika neúspěšným vpádům démonů na Ashan. Přesto o nich vždy bylo fakticky známo jen málo, mnohdy na základě z generace na generaci předávaných pověr. Za poslední dekády však démoni utrpěli řadu přímých i nepřímých porážek, které nakonec vyústily v zánik Sheoghu a zmar jeho služebníků.

Rozhodující slovo mají takzvané vládnoucí mocnosti, ať už se jejich vliv opírá o dominanci jakéhokoliv druhu. Ty fakticky určují směřování celého Ashanu. Existuje i mnoho dalších států či uskupení, ale jejich role je globálně zanedbatelná. V současnosti mezi vládnoucí mocnosti patří Grimheim, Grimrock, Gryfí říše, Heresh, Irollan, Nekorrum, Stříbrná města a Sweristal.

Věk Ticha (??? - ??? V.T.)

Věk Draka (1 V.D. - 969 V.D.)

Věk Květu (1 V.K. - ??? V.K.)

11 V.K. (současnost)