Sweristal

Seznam registrovaných - Sweristal

Sylsai

Deusn

Welygg

Janisar

Sephinroth

Neobsazeno
Otrokáři
7/13
Skry´shi
8/9
Vrahové
6/6
Medůzy
2/3
Popravčí
2/2
ZP
Neobsazeno
Děti stínů
1/2
Vlajkonoš
Shiro

Domovský kontinent: Narkesh

Politické uspořádání: Despocie

Symbol: Kalich, stínový drak

Hlavní město: Vantalost

Panovník: Pán Raelag

Náboženství: Malassa - dračice temnoty, Bezejmenný - pán stínů a zapovězených znalostí

Obyvatelstvo: Temní elfové, skry´shi, medůzy, tvorové podzemí

Podzemní dominium Sweristal na Narkeshi představuje nástupnickou mocnost již zaniklého Ygg-Chalu ze Sigilu. Jeho politika je pragmatická, snažíce se odstřihnout od dogmatických chyb minulosti. Pokud to jen trochu jde, země zachovává neutralitu a vyhýbá se otevřeným konfliktům. Zároveň však z okolních válek nepokrytě profituje. Zúčastněným stranám poskytuje jak žoldáky, tak otroky nebo materiální podporu. Vždy však pouze jako obchodní artikl, nevytváří si žádná ideová spojenectví. Země je proto v záležitostech války uznávána jako spolehlivý obchodní partner a poptávka po jejích službách neustále roste


V čele dominia stojí pán Raelag, obklopený hlavami nejstarších aristokratických rodů temných elfů. Neexistují zde zákony v pravém slova smyslu, pouze podřízenost výše postaveným. Společenská pozice přitom vyplývá už od narození právě z rodových pravidel. Později je pak zcela obvyklé postupovat tichou likvidací těch, kteří zabírají místo. Vzájemnému vraždění však nyní účinně brání především to, že celá rasa stojí na prahu vyhynutí, což většinu sporů či ambicí poměrně úspěšně potlačuje.


Obyvateli Sweristalu jsou převážně temní elfové. Vyskytuje se zde však i nezanedbatelný počet skry´shi, medůz a dalších tvorů podzemí. Elfové dříve uctívali Malassu, dračici temnoty, krvavé obřady na její počest jsou dodnes legendární. Po jejím skonu však většina rasy rychle přešla pouze k tichému respektu. Částečně zakořenila nová víra v Bezejmenného, pána stínů a zapovězených znalostí, avšak role náboženství postupem času definitivně ustoupila do pozadí. Pokud temní elfové v něčem vynikají, pak je to bezpochyby černá alchymie, znalá těch nejhorších jedů i mutací. Primárním zdrojem bohatství dominia je obchod s žoldáky, otroky a válečným materiálem. Především na kvality živého „zboží“ jsou temní elfové hrdí, výcvik i výchovu v tomto směru povýšili doslova na, v jistém smyslu zvrácené, umění.