Nekorrum

Seznam registrovaných - Nekorrum

Kaspar

Vlk

Ludmilla

Nifredil

Vein

Sebulba
Kostlivci
4/13
Zombie
1/9
Duchové
3/6
Mumie
3/3
Upíři
2/2
ZP
Neobsazeno
Lichové
2/2
Vlajkonoš
Neobsazeno

Domovský kontinent: Narkesh

Politické uspořádání: Teokracie

Symbol: Pavouk

Hlavní město: Ninurta-usur

Panovník: První nekromant Arantir

Náboženství: Asha - dračice zániku

Obyvatelstvo: Lidé, nemrtví

Nekorrum, coby země nekromantů na Narkeshi, vznikla odštěpením od mateřské Hereshe ze Sigilu, s níž tak sdílí většinu historie. Na rozdíl kupříkladu od trpaslíků jsou vzájemné vztahy obou mocností sice chladné, avšak nezatížené vyloženě nepřátelskými tendencemi. Nekorrum představuje jakousi ideovou i náboženskou opozici Gryfí říše, s níž se čas od času dostává do výrazných konfliktů. Ty však mají vždy racionální základ, nejedná se o měření sil čistě z principu. Země je mnohými považována za symbol zla, k čemuž sama zaujímá poněkud ironický postoj ve smyslu, že to poněkud záleží na úhlu pohledu.


Vládnoucí vrstvou Nekorrum jsou kněží Ashy. Panuje mezi nimi přísná hierarchie, na jejíž špici stojí první nekromant Arantir, následovaný doktorem profesorem Eusebiem Kasparem. Nad obyvatelstvem je jejich slovo absolutním zákonem a nejsou v tomto směru přímo nijak omezeni. Mohou však být za svá rozhodnutí voláni k zodpovědnosti nekromanty výše postavenými. Vnitřně se dělí na mnoho frakcí, zabývajících se rozličnými aspekty černých umění. Výjimkou z tohoto řádu jsou vyšší nemrtví, kteří jsou kněžím takřka rovni a řídí se vlastními nepsanými zákony. Tito nemrtví se zároveň, skrze lokální pravomoci či přidělenou správu, podílejí částečně i na vládě.


Mimo nekromantů a vyšších nemrtvých je veškeré obyvatelstvo vnímáno prakticky pouze jako pracovní síla jakékoliv dostupné humanoidní rasy. Samozřejmě existují výjimky, nicméně i jakkoliv privilegovaní jedinci jsou stále vlastně jen jedni otroci nadřazení jiným, lhostejno na základě čeho. Udržování většinové populace má toliko ten význam, že stále existují věci, kterých nižší nemrtví coby pracovní nástroje sami zkrátka nejsou schopni. Nekorrum je centrem černých umění na Ashanu. Země je prosáklá nekromantskou magií, vše živé kam jen oko pohlédne, chřadne. Rozlehlé pláně i hluboké lesy Narkeshe se zde pomalu mění ve vyprahlou pustinu a bezedné bažiny.