Gryfí říše

Seznam registrovaných - Gryfí říše

Rutger

Antonio

Gabrielle

Neobsazeno

Laszlo

Neobsazeno
Milice
0/13
Rytíři
4/9
Lukostřelci
0/6
Lovci čarodějnic
0/3
Inkvizitoři
0/2
ZP
Neobsazeno
Kněží
1/2
Vlajkonoš
Neobsazeno

Domovský kontinent: Sigil

Politické uspořádání: Konstituční monarchie

Symbol: Gryf, svaté slunce, planoucí panna, andělská křídla

Hlavní město: Talonguard

Panovník: Královna Isabela I. Greyhoundská

Náboženství: Elrath - drak světla, světice Annabelle, archandělé

Obyvatelstvo: Lidé

Největší a nejsilnější země Ashanu, rozdělená z hlediska správy na tři části. Centrální na Sigilu, kde se nachází i hlavní město Talonguard, zámořské državy na Mandaře a kolonizovaná území Narkeshe. Svůj název nese na památku dynastie Gryfů, jejích zakladatelů a po generace uznávaných vládců. Současná panovnickou linii však představují Greyhoundové. Královna Isabelou I. Greyhoundská a její dcera Anna Nicoletta. Nikolaj Gryf, poslední svého rodu, vystupuje již pouze jako král - manžel. Země historicky hrála rozhodující roli v bojích proti démonům a temným silám obecně. Právě na území Říše stojí portál představující jediné spolehlivé spojení Sigilu s Narkeshem, což jí poskytuje rozhodující slovo v rámci postupující expanze na novém kontinentu. Lokálním správním centrem zde je město Ashwick.


Většinu moci třímá v rukou královna, která je však stále vázána zákony. Panovnický titul je dědičný a přechází vždy na nejstaršího potomka. V královnině nepřítomnosti, při přerušení vládnoucí linie, či za mimořádných okolností, moc přechází do rukou místokrálovny. Role krále - manžela je prakticky čistě formální. Významný podíl na vládě má také sněm vyšší šlechty. Země je dosti militantně založená, proto zde řady aristokracie a vojenských velitelů často splývají. Respektovanému postavení se těší i klér panteonu světla, avšak jeho úloha se váže spíše k běžnému obyvatelstvu.


Obyvatelstvo Říše je čistě lidské a nachází se ve výrazně lepším postavení, než by bylo obvyklé ve středověku. Jak z hlediska práv, tak životní úrovně. Víra ve světlo je doporučeným, ale nikoliv nezbytným aspektem. Pouze hereze ve formě vzývání temných božstev se trestá. Říše je jediným místem, kde žijí vzácní tvorové vyobrazení v jejím znaku - gryfové. Narušit jejich přirozené teritorium znamená téměř jistou smrt. Jsou poměrně agresivní a dospělý gryf by byl schopen roztrhat i menšího draka. Svá hnízda mají od nepaměti v Gryfích skalách nedaleko Talonguardu, stejně jako v horách kolem hradu Loarseeru. Je téměř nemožné tyto tvory zkrotit, ale armáda dbá o chov vlastní cvičené letky a několik exemplářů taktéž vlastní úzký kruh mocných. V dobách míru Říše investuje nemalé prostředky do rozvoje infrastruktury, což přináší určitou nadřazenost této oblasti oproti ostatním zemím. Zvláštní pozornosti se těší také výroba mechanických i obléhacích zbraní. Bylo to právě v Gryfí říši, kde byla vynalezena první kuše.