Pár slov z dějepravy a zeměpisu

Podle převládajícího názoru to byli bohové v podobě draků, kteří svět, známý jako Ashan, stvořili a obětovali tomuto záměru svoji moc i nesmrtelnost.
Dnes již více než tisíciletá historie je oficiálně rozdělena do tří nestejně dlouhých věků Ticha, Draka a Květu. Veškerá datace se při vyjádření letopočtu označuje odpovídající písmennou zkratkou a nový věk vždy opětovně započíná rokem 1. Národy Ashanu také nepojmenovávají jednotlivé měsíce, ale týdny, jejichž názvy určují podle postavení hvězd. Žádný se přitom v roce nikdy neopakuje, pořadí je proměnlivé a astrologických týdnů více, než skutečných.
Největší hrozbu samotného bytí představoval vždy Sheogh. Astrální plán démonů, od Ashanu oddělený magickou bariérou, bránící průchodu mezi realitami. Nad Sheoghem vládnul Kha-Beleth, bůh - drak, který se pokusil Ashan po stvoření uchvátit. Byl ale ostatními poražen a uvězněn. Věčný žalář pak přetvořil ve vlastní pokřivené panství, symbol čirého zla a destrukce. Historicky došlo již k několika neúspěšným vpádům démonů na Ashan. Přesto o nich vždy bylo fakticky známo jen málo, mnohdy na základě z generace na generaci předávaných pověr. Za poslední dekády však démoni utrpěli řadu přímých i nepřímých porážek, které nakonec vyústily v zánik Sheoghu a zmar jeho služebníků.
Geograficky byla původně pevnina Ashanu pravděpodobně jednolitým celkem, který se však později rozdělil na tři samostatné kontinenty - Sigil, Mandaru a Narkesh. Posledně jmenovaný, Narkesh, byl navíc objeven až na sklonku věku Draka.
Rozhodující slovo mají takzvané vládnoucí mocnosti, ať už se jejich vliv opírá o dominanci jakéhokoliv druhu. Ty fakticky určují směřování celého Ashanu. Existuje i mnoho dalších států či uskupení, ale jejich role je globálně zanedbatelná. V současnosti mezi vládnoucí mocnosti patří Grimheim, Grimrock, Gryfí říše, Heresh, Irollan, Nekorrum, Stříbrná města a Sweristal.Věk Ticha (??? - ??? V.T.)

O tomto období existence Ashanu je známo jen málo. Mohlo trvat sto, ale třeba také deset tisíc let. Alespoň jakési střípky vědění vedoucí vůbec k odhalení jeho existence byly nalezeny až na sklonku věku Draka. Lze se domnívat, že obraz Ashanu věku Ticha mohl rámcově odpovídat současnému stavu světa. Došlo však k nějaké globální katastrofě, která nakonec doslova smetla vše z povrchu zemského. Dost možná to byla tatáž událost, která způsobila i rozdělení pevniny na jednotlivé kontinenty.

Věk Draka (1 V.D. - 969 V.D.)

Rok 1 věku Draka byl ustaven jako první alespoň částečně prokazatelný bod v historii Ashanu. Pojmenování bylo poctou bohům - drakům za jejich úlohu při stvoření světa. Byl to právě tento věk, který určil postupným vývojem dnešní podobu světa a byl scénou pro veškeré známé události.
Konec věku Draka se přiblížil, když na Ashan dopadnul hvězdný kámen, z něhož povstala záhadná bytost, později pojmenovaná jako Květina. Svět zasáhlo rozsáhlé kataklyzma a nastalý chaos navíc doprovázelo vyvrcholení několikaletého konfliktu mezi vládnoucími mocnostmi. Šířily se zvěsti o konci světa a opuštění Ashanu jeho dračími patrony. To vše způsobilo natolik silný zásah do koloběhu dějin, že předurčil počátek nového věku.

Věk Květu (1 V.K. - ??? V.K.)

Dosud nepopsaný list dějin.


Nedávná minulost v datech

10 V.K. (současnost)

Vlády nad Sweristalem se ujímá nová aristokracie, vedená již téměř zapomenutým pánem Raelagem. Nastává období reforem, v němž je dlouhodobě dominantní společenská role náboženství postupně nahrazována střízlivějšími světskými aspekty, což předznamenává i zlepšující se vnější vztahy dominia.
Celý Ashan upírá oči k Narkeshi, kde se schyluje ke střetu princezen Malwen a Eruiny. Sester z krve vládců temných elfů po dávném rozštěpení národa ve věku Ticha. Každá jde svojí cestou, hledá podporu jiných zastánců z řad mocných, ale jejich záměr je totožný. Dosáhnout znovusjednocení národa a poté sama coby následnice usednout na trůn.