Pár slov z dějepravy a zeměpisu

Podle převládajícího názoru to byli bohové v podobě draků, kteří svět, známý jako Ashan, stvořili a obětovali tomuto záměru svoji moc i nesmrtelnost.
Dnes již více než tisíciletá historie je oficiálně rozdělena do tří nestejně dlouhých věků Ticha, Draka a Květu. Veškerá datace se při vyjádření letopočtu označuje odpovídající písmennou zkratkou a nový věk vždy opětovně započíná rokem 1. Národy Ashanu také nepojmenovávají jednotlivé měsíce, ale týdny, jejichž názvy určují podle postavení hvězd. Žádný se přitom v roce nikdy neopakuje, pořadí je proměnlivé a astrologických týdnů více, než skutečných.
Největší hrozbu samotného bytí představoval vždy Sheogh. Astrální plán démonů, od Ashanu oddělený magickou bariérou, bránící průchodu mezi realitami. Nad Sheoghem vládnul Kha-Beleth, bůh - drak, který se pokusil Ashan po stvoření uchvátit. Byl ale ostatními poražen a uvězněn. Věčný žalář pak přetvořil ve vlastní pokřivené panství, symbol čirého zla a destrukce. Historicky došlo již k několika neúspěšným vpádům démonů na Ashan. Přesto o nich vždy bylo fakticky známo jen málo, mnohdy na základě z generace na generaci předávaných pověr. Za poslední dekády však démoni utrpěli řadu přímých i nepřímých porážek, které nakonec vyústily v zánik Sheoghu a zmar jeho služebníků.
Geograficky byla původně pevnina Ashanu pravděpodobně jednolitým celkem, který se však později rozdělil na tři samostatné kontinenty - Sigil, Mandaru a Narkesh. Posledně jmenovaný, Narkesh, byl navíc objeven až na sklonku věku Draka.
Rozhodující slovo mají takzvané vládnoucí mocnosti, ať už se jejich vliv opírá o dominanci jakéhokoliv druhu. Ty fakticky určují směřování celého Ashanu. Existuje i mnoho dalších států či uskupení, ale jejich role je globálně zanedbatelná. V současnosti mezi vládnoucí mocnosti patří Grimheim, Grimrock, Gryfí říše, Heresh, Irollan, Nekorrum, Stříbrná města a Sweristal.Věk Ticha (??? - ??? V.T.)

O tomto období existence Ashanu je známo jen málo. Mohlo trvat sto, ale třeba také deset tisíc let. Alespoň jakési střípky vědění vedoucí vůbec k odhalení jeho existence byly nalezeny až na sklonku věku Draka. Lze se domnívat, že obraz Ashanu věku Ticha mohl rámcově odpovídat současnému stavu světa. Došlo však k nějaké globální katastrofě, která nakonec doslova smetla vše z povrchu zemského. Dost možná to byla tatáž událost, která způsobila i rozdělení pevniny na jednotlivé kontinenty.

Věk Draka (1 V.D. - 969 V.D.)

Rok 1 věku Draka byl ustaven jako první alespoň částečně prokazatelný bod v historii Ashanu. Pojmenování bylo poctou bohům - drakům za jejich úlohu při stvoření světa. Byl to právě tento věk, který určil postupným vývojem dnešní podobu světa a byl scénou pro veškeré známé události.
Konec věku Draka se přiblížil, když na Ashan dopadnul hvězdný kámen, z něhož povstala záhadná bytost, později pojmenovaná jako Květina. Svět zasáhlo rozsáhlé kataklyzma a nastalý chaos navíc doprovázelo vyvrcholení několikaletého konfliktu mezi vládnoucími mocnostmi. Šířily se zvěsti o konci světa a opuštění Ashanu jeho dračími patrony. To vše způsobilo natolik silný zásah do koloběhu dějin, že předurčil počátek nového věku.

Věk Květu (1 V.K. - ??? V.K.)

Dosud nepopsaný list dějin.


Nedávná minulost v datech

11 V.K. (současnost)

Na Narkeshi jsou k ohromení prospektorů pod zemí objeveny takzvané dračí žíly. Legendární krystalické pozůstatky krve draků, obětované při stvoření světa, které byly mnohými považovány jen za mýtus. Spekuluje se, že žíly mohly až dosud být neaktivní, proto snadno unikaly pozornosti, ale něčím byly nyní po mileniích opět probuzeny k životu. Ať už se stalo cokoliv, zatímco učenci se přou, vládnoucí mocnosti bez rozdílu se touží žil zmocnit. Protože ten, kdo získá krev bohů, může dosáhnout nepředstavitelného.