Rytíři

Rytíři

Rytíři z kapitul po celé zemi tvořili odnepaměti jádro každé armády, která kdy byla postavena. Zcela oddaní ideálům Říše a řádovým kodexům, jsou v boji neprostupnou hradbou oceli. Byli vždy chloubou a symbolem moci panovníka. Ač jejich ruku v boji nevede svaté vytržení, tak často vídané u inkvizitorů, přesto povinnost k vlasti, ideály a pýcha činí z jejich oddílů sílu, s níž se může měřit jen málokterý nepřítel. Nemohou být poraženi, mohou jenom zemřít ve jménu královny.


Kostým:

Rytíři nemají být, oproti možnému předpokladu, od hlavy až k patě zakuti v oceli. Jedná se reálně o těžkou pěchotu a tomu by výstroj měla odpovídat. Zbroj je nutným základem, ale očekává se toliko kroužková, nejvýše spolu s jednotlivými prvky plátové. Látkové součásti kostýmu mohou mít libovolné barvy, nesmí na nich však převládat černá ani fialová, vhodnými doplňkovými pro honosnější modely jsou pak především zlatá či stříbrná. Tabard vyvedený v barvách rytířského řádu, případně i s jeho symbolem, přitom rovněž tvoří nutnou součást kostýmu.


Povolené zbraně:

Jednoruční meč / kladivo / palcát (75 - 90 cm) a štít (obdélník do 50 x 60 cm / erb do obdélníku 50 x 70 cm / kruh do průměru 60 cm)
Jedenapůlruční meč (90 - 110 cm)


Registrovaní: