Registrační formality

Začátek registrace: 1.3. 2020
Konec registrace: 31.5. 2020
Věkové omezení: 15+ (výjimky viz. níže)
Registrační poplatek: 300 Kč
Číslo účtu: 8837845001/5500
Důležité: SOUHLAS ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE

Jak se registrovat

Vyplníte níže umístěnou tabulku, a pakliže neshledáme žádnou překážku, obdržíte od nás poté zanedlouho potvrzovací mail, obsahující rovněž heslo do uzavřené pravidlové sekce vaší strany i variabilní symbol pro zaplacení registračky. Tu je přitom třeba uhradit do 14 dnů od obdržení mailu (a zároveň do ukončení registrace), jinak vaše místo propadá dalším zájemcům. Příchozí registračky se pravidelně kontrolují. Přijetí poznáte na stránkách prostřednictvím změny barvy přezdívky hráče u dané role z šedé na bílou. Pokud zaplatíte registračku, ale později zjistíte, že se akce nebudete moci zúčastnit, stačí napsat na organizátorský mail a my vám ji pošleme zpět (to však platí pouze do ukončení registrace).
Počty jednotek se mohou mimořádně navyšovat, ale pouze budou-li již většinově naplněny základní stav všech stran.
Účastníci mladší 18 let povinně musejí mít s sebou vyplněný výše uvedený souhlas zákonného zástupce (tzn. většinou některého rodiče).

Hráči mladší 15ti let

Můžete se registrovat stejně jako ostatní (včetně povinného souhlasu zákonného zástupce), ale navíc si seženete doprovod starší 15 let, který pojede s vámi. Nemusí se jednat o člena rodiny, ani nehraje roli, zda se dotyčný sám (ne)bude hry přímo účastnit. Jméno doprovodu sdělíte ale už při registraci. I vícero mladších účastníků může mít jako doprovod téhož člověka. Klademe však důraz na to, že role doprovodu není jen symbolická a ponese za vás fyzickou i morální odpovědnost. Navíc o tom, zda vám i při splnění této podmínky účast povolíme, rozhodujeme individuálně a na základě vlastního uvážení.

>>> ZDE BUDE TABULKA <<<

Hrdinové

Jsou na ně kladeny po všech stránkách největší nároky (včetně věku) a vyběr probíhá formou konkurzu. Věnujte tudíž pozornost doprovodnému textu, protože nejspíše rozhodne, zda nás přesvědčíte, že jste ze všech kandidátů nejlepší volbou. Konečný verdikt na sebe může dát i nějaký týden čekat, úměrně důležitosti těchto rolí.
Pokud některý hráč v předcházejícím ročníku již zastával roli konkrétního hrdiny a naplnil očekávání organizátorů, prvních 14 dnů od zahájení registrace je tento rezervován pouze pro něj, pakliže se o ni prostřednictvím formuláře přihlásí. Po uplynutí této lhůty se konkurz stává opět veřejným.


Zvláštní postavy

Textové pole je zde zcela zásadní, neboť tyto role utváříte především sami. Hráčské kvality samozřejmě oceníme, ale jde hlavně o myšlenku a možnost ztvárnění. Pokuste se nám danou bytost co nejlépe popsat, říct co od ní očekáváte a co by mohla hře přinést. Jak rychle bude rozhodováno, záleží na počtu a kvalitě návrhů. Zvláštní postavy jsou pro hru pouze možností, nikoliv nutností a tudíž také nemusejí být vybrány vůbec.


Vlajkonoši

Textové pole využijte hlavně pro popis kostýmového zpracování, nebo i případné dotazy v tomto směru, neboť vizualizace je zde klíčová. Jedná se o roli náročnou především na míru nadšení a tvůrčí schopnosti, obdobně jako je tomu u zvláštních postav. Jak rychle bude rozhodováno, záleží na počtu a kvalitě návrhů. I vlajkonoši jsou pro hru pouze možností, nikoliv nutností a tudíž také nemusejí být vybráni vůbec.

Jednotky

O čím náročnější (vyšší) jednotku se ucházíte, či méně volného místa zbývá, tím více i zde dbejte na obsah textového pole. V případě nižších jednotek (1. - 2. stupeň) bude náš verdikt pravděpodobně ale poměrně rychlý a může zde pracovat i princip: „Kdo dřív přijde...”.

Nebojový doprovod

Do této skupiny patří všichni, kdo chtějí přijet, ale nebudou se účastnit hry samotné (fotografové, mladší sourozenci,...). Jako takoví se nemusíte dopředu přihlašovat a rovněž jste osvobozeni od registračního poplatku.