Sweristal

Raelag
Raelag
Neobsazeno
Sylsai
Sylsai
Neobsazeno
Yrris
Yrris
Neobsazeno

Gladiátoři
Gladiátoři
0/16

Nájezdníci
Nájezdníci
0/11

Vrahové
Vrahove
0/7

Medůzy
Medůzy
0/4

Minotauři
Minotauři
0/2

Děti stínů
Děti stínů
0/2

Čarodějnice stínů
Čarodějnice stínů
Azí
Vlajkonoš
Vlajkonoš
Neobsazeno


Domovský kontinent: Narkesh
Politické uspořádání: Despocie
Symbol: Kalich, stínový drak
Hlavní město: Vantalost
Panovník: Pán Raelag
Náboženství: Malassa - dračice temnoty, Bezejmenný - pán stínů a zapovězených znalostí
Obyvatelstvo: Temní elfové, skry´shi, medůzy, tvorové podzemí

Nejnevyzpytatelnější mocností Ashanu byl vždy Ygg-Chal, země temných elfů. Na počátku Války obnovy dosáhl vpravdě legendárního vítězství, když za pomoci zapovězené magie přivodil zkázu starého Irollanu. V boji se zbylými mocnostmi však poté utrpěl serii porážek a temní elfové si jen s vypětím sil dokázali udržet vládu alespoň nad vlastním dominiem. Ygg-Chal byl přesto značně poznamenán ztrátami dříve nabytých území a armáda zdecimovaná vleklými boji. To posléze podlomilo i do té doby neotřesitelné postavení Raelaga, pána temných elfů. Ygg-Chal se musel začít mnohem více spoléhat na pakty s tvory podzemí, vůči nimž ale už nemohl vystupovat z pozice síly, jak bývalo dříve zvykem. Později země přistoupila k Úmluvě a v nebezpečné hře poskytla své zbylé síly nekromantům z Hereshe pro boj s Koalicí za portálem. Neúspěch tažení však znamenal zpečetění osudu Ygg-Chalu. Prakticky bezbranný byl záhy obsazen nemrtvými a připojen právě k Hereshi. Poslední zbytky pyšné rasy zůstaly odříznuty na Narkeshi. Období Sedmidenní výpravy a Velkého zemětřesení pro ně znamenaly boj o holé přežití, v němž však za vysokou cenu, včetně záhuby své dračí patronky Malassy, uspěli. Hluboko pod zemí, kde nalezli novou víru v Bezejmenného, začali budovat kamenné srdce dalšího dominia, Sweristalu. Jeho správy se ujal nově zformovaný triumvirát tvořený Sinitarem, Ylayou a Lethosem. Následovala postupné sbližování se vzkříšeným Irollanem a nakonec neúspěšný pokus za podpory Grimrocku silou svrhnout dosud vůdčí mocnost Úmluvy, Nekorrum. Sinitar s Ylayou, zbavivší se Lethose, přeměnili poté Sweristal v království. Jejich vláda však neměla dlouhého trvání. Král byl označen za vůdce pozůstatků Kha-Belethova kultu na Ashanu a zahynul krátce po sabotáži portálu. To vedlo k rozvratu v nejvyšších patrech Sweristalu. Rozpoutal se nelítostný boj o moc, z nějž po několika měsících vzešla vítězně frakce reformistů. Aktem pečetícím jejich triumf se stalo odhalení přežití Raelaga, kterého vzápětí znovu dosadili jako vládce dominia.
Moc nad Sweristalem drží v rukou pán Raelag. Opírá se přitom o několik významných rodů temných elfů, které mají reálně na rozhodování v dominiu značný vliv. Neexistují zde zákony v pravém slova smyslu, pouze podřízenost výše postaveným. Společenská pozice vyplývá už od narození právě z rodových pravidel. Později je zcela obvyklé postupovat tichou likvidací těch, kteří zabírají místo. Vzájemnému vraždění však nyní účinně brání především to, že celá rasa stojí na prahu vyhynutí, což většinu sporů či ambicí poměrně úspěšně potlačuje.
Obyvateli Sweristalu jsou převážně temní elfové. Vyskytuje se zde však i nezanedbatelný počet skry´shi, medůz a dalších tvorů podzemí. Elfové dříve uctívali Malassu, dračici temnoty, a krvavé obřady na její počest jsou dodnes legendární. Po jejím skonu však většina rasy rychle přešla pouze k tichému respektu. Částečně zakořenila nová víra v Bezejmenného, pána stínů a zapovězených znalostí, ale role náboženství postupem času definitivně ustoupila do pozadí. Pokud temní elfové v něčem vynikají, pak je to bezpochyby černá alchymie, znalá těch nejhorších jedů i nejzvrácenějších mutací.