Sweristal

Sinitar
Sinitar
Neobsazeno
Samael
Samael
Neobsazeno
Ylaya
Ylaya
Neobsazeno

Nájezdníci
Nájezdníci
0/16

Vrahové
Vrahove
0/11

Medůzy
Medůzy
0/7

Čarodějnice stínů
Čarodějnice stínů
0/4

Nesmrtelní
Nesmrtelní
0/2

Děti stínů
Děti stínů
0/2

ZP
ZP
Neobsazeno
Vlajkonoš
Vlajkonoš
Neobsazeno


Domovský kontinent: Narkesh
Politické uspořádání: Despocie
Symbol: Stínový drak, had, maska
Hlavní město: Vantalost
Panovník: Král Sinitar a královna Ylaya
Náboženství: Bezejmenný - pán stínů a zapovězených znalostí
Obyvatelstvo: Temní elfové, skry´shi, tvorové podzemí

Nejzákeřnějším mocenským hráčem Ashanu byl vždy Ygg-Chal, země temných elfů. Na počátku Války obnovy dosáhl vpravdě legendárního vítězství, když za pomoci zapovězené magie přivodil zkázu starého Irollanu. V boji se zbylými mocnostmi však poté utrpěl serii porážek a temní elfové si jen s vypětím sil dokázali udržet vládu alespoň nad většinou vlastního dominia. Ygg-Chal byl přesto značně poznamenán ztrátami dříve nabytých území a armáda zdecimovaná vleklými boji. To posléze podlomilo i do té doby neotřesitelné postavení Raelaga, pána temných elfů. Ygg-Chal se musel začít mnohem více spoléhat na pakty s tvory podzemí, vůči nimž ale už nemohl vystupovat z pozice síly, jak bývalo dříve zvykem. Později země přistoupila k Úmluvě a v nebezpečné hře poskytla své zbylé síly nekromantům z Hereshe pro boj s Koalicí za portálem. Následný neúspěch tažení však znamenal zpečetění osudu Ygg-Chalu. Prakticky bezbranný byl záhy obsazen nemrtvými a připojen právě k Hereshi. Poslední zbytky pyšné rasy zůstaly odříznuty na Narkeshi. Období Sedmidenní výpravy a Velkého zemětřesení pro ně znamenaly boj o holé přežití, v němž však za vysokou cenu, včetně záhuby své dračí patronky Malassy, uspěli. Hluboko pod zemí nalezli novou víru v Bezejmenného, začali budovat kamenné srdce nového dominia - Sweristalu a jeho správy se ujal nově zformovaný triumvirát tvořený Sinitarem, Ylayou a Lethosem. Následovala postupné sbližování s novým Irollanem a nakonec pokus za podpory Grimrocku silou svrhnout dosud vůdčí mocnost Úmluvy, Nekorrum. Po neúspěchu této neočekávané revolty byl však Sweristal přinucen se jako vazalská země podrobit prvnímu nekromantovi Arantirovi. Spolu s tím po smrti Lethose přestává vládnout triumvirát a Sinitar s Ylayou přeměňují Sweristal v království.
Moc nad Sweristalem drží v rukou královský pár tvořený Sinitarem a Ylayou. Vláda má silné znaky despocie, obdobně jako tomu bylo v Ygg-Chalu za panování Raelaga. Opírají se přitom o nepočetnou vrstvu kněží Bezejmenného, čarodějnic stínů a černých alchymistů. Mezi temnými elfy neexistují zákony v pravém slova smyslu, pouze podřízenost výše postaveným, kdy mocenská pozice vyplývá už od narození z kastovních pravidel. Později je přitom zcela obvyklé postupovat tichou likvidací těch, kteří zabírají místo. Vzájemným likvidačním akcím však nyní účinně brání především to, že celá rasa temných elfů stojí na prahu vyhynutí, což většinu sporů či ambicí poměrně úspěšně potlačuje.
Obyvateli Sweristalu jsou takřka výlučně temní elfové. Vyskytuje se zde i nezanedbatelný počet skry?shi, ale ti jsou spíše něco jako nezvaní, nicméně potřební hosté. Elfové dříve uctívali Malassu, dračici temnoty, a krvavé obřady na její počest jsou dodnes legendární. Po jejím skonu však většina rasy rychle přešla pouze k tichému respektu. Účel světí prostředky, taková přece sama jejich paní byla - pragmatická, krutá a zrádná. Dnes je čím dál silnější nová víra v Bezejmenného, pána stínů a zapovězených znalostí. Pokud temní elfové v něčem vynikají, pak je to bezpochyby černá alchymie, znalá těch nejhorších jedů i nejzvrácenějších mutací.