Stříbrná města

Jo´tassar
Jo´tassar
Rezervováno

Havez
Havez
Rezervováno
Jhora
Jhora
Rezervováno

Junrei-sha
Junrei-sha
0/16

Gremlini
Gremlini
0/11

Váleční mágové
Váleční mágové
0/7

Rakshové
Rakshové
0/4

Golemové
Golemové
0/2

Džinové
Dzinove
0/2

ZP
Titán
Neobsazeno
Vlajkonoš
Vlajkonoš
Neobsazeno


Domovský kontinent: Mandara
Politické uspořádání: Federace
Symbol: Oko moudrosti, ankh, osmicípá hvězda
Hlavní město: Al-Safir
Panovník: Arcimág Zehir (rada federace)
Náboženství: Není
Obyvatelstvo: Lidé, gremlini, rakshové, magické bytosti

Stříbrná města vznikla spojením několika menších států do federačního svazku. Jsou proslulá podnebními extrémy. Většinu rozlohy zabírá poušť, která ale na několika místech nebývale rychle přechází v horské štíty, kde se drží věčný sníh. Jako jediná z vládnoucích mocností se nachází na Mandaře. Proto prakticky nezasáhla do Pekelné války a výrazněji vstoupila na scénu až v průběhu Války obnovy. Mírumilovná federace byla tehdy napadena rozpínajícím se sousedním žoldnéřským státem a bylo jen otázkou času, kdy podlehne. Na pokraji porážky se samotný arcimág Zehir odhodlal k velice riskantní výpravě za moře v naději, že nalezne pomoc. Tu nakonec skutečně získal od Gryfí říše. Žoldnéřské armády byly poté rozprášeny, Stříbrná města obdržela zpět své původní državy a Říši připadly ostatní dobytá území coby nově ustavená zámořská kolonie. Následovalo založení Koalice a byli to právě mágové ze Stříbrných měst, kteří měli lví podíl na pozdější výstavbě portálu. Jejich přítomnost na Narkeshi má od počátku charakter spíše výzkumné, než kolonizační expedice. Období Sedmidenní války a Velkého zemětřesení přineslo určité ochlazení vztahů v Koalici. Stříbrná města se, podobně jako Irollan, začala stavět proti pokračování války. Přesto však jejich oddíly vytrvaly v bojích až do ústupu Úmluvy za řeku Isssu a vyznamenaly se především osvobozením minotauřích otroků dnešního Sweristalu. Na celou expedici Stříbrných měst však dodnes vrhá stín selhání mnohých ve vlastních řadách, kteří vyměnili věrnost za vábení zlata a temných sil. Spolu s vypuknutím dalších bojů mezi Koalicí a Úmluvou na počátku věku Květu bylo dokonce odhaleno spiknutí uctívačů Kha-Beletha, jenž zasahovalo až do nejvyšších pater federace. Ačkoliv se zrádcům jejich plán nakonec nezdařil, padlo mu přesto za oběť několik významných čarodějů a celá událost podryla dosavadní pocit bezpečí a stability ve Stříbrných městech. Na Narkeshi, při boji proti Kha-Belethovým vlivem poznamenaném kmeni Urgash zahynul i dlouholetý vůdce expediční výpravy, válečný čaroděj Maahir, považovaný mnohými za hrdinu federace. V zemi dnes výrazně posílil vliv zastánců radikálnější politiky, žádajících tvrdší postup proti všem nepřátelům Stříbrných měst, zjevným i těm dosud skrytým.
Federace zpočátku neměla společnou vládu a oblasti původních zemí jednaly značně nezávisle na sobě. Postupem času však docházelo ke stále silnější centralizaci. Pravomoci lokálních správců jsou stále patrné, ale většina rozhodování se přesunula do jednotné státní moci, na vrcholu s radou. Stříbrná města jsou někdy také nazývána zemí mágů. Byli to právě oni, kdo stál u zrodu federace a z vůle lidu jí od těch dob také vládnou. Veškeré posty spojené s řízením země, ať už na jakékoliv úrovni, jsou obsazovány demokratickou volbou. V čele rady i země stojí arcimág, jehož postavení je však především reprezentační, byť při hlasování má jeho názor větší váhu a disponuje i zvláštními pravomocemi.
Obyvatelstvo Stříbrných měst tvoří především lidé a menšinově národy jako gremlini, či rakshové. Domov zde našly i magické bytosti - džinové, gargoyly a další. Zákony platí pro všechny bez rozdílu a jsou tak přijímány. Země je považována za kolébku vzdělanosti, zdejší univerzity vědy a magie nemají na světě sobě rovných. Velkou roli hraje i obchod. Vyváží se vzácné drahokamy, koberce a spousta dalšího cizokrajného zboží, což Stříbrná města činí jednou z nejbohatších zemí Ashanu.