Váleční mágové


Mágové ze Stříbrných měst již dávno nejsou jen dlouhovousí mudrcové, za svitu svíček listující tlustými knihami, jak si je za hranicemi mnohdy představují. Nejeden student univerzity magie v Al-Safíru si zvolil cestu války a do rukou místo knihy přijal meč. Tací sice pak nevládnou mocí daleko za hranicemi lidské představivosti, ale zato jsou smrtonosnými nepřáteli na bitevním poli. Válečná magie je jednoduchá, účinná a ti, jež ji praktikují, by i bez ní byli více než rovnocennými protivníky většině vojáků armád známého světa.


Kostým:

Spíše jednodušší volné roucho arabského či asijského střihu, barevně odpovídající elementálnímu zaměření mága. Je zde skutečně žádané výrazné zdobení odpovídající taktéž zvolenému prvku, jak motivy, tak přijatelnou barvou do kombinace. Výjimečně se mohou vyskytovat i kožené či kovové zbroje, ale nejvýše zakrývající tělo a věnujte značnou pozornost výslednému dojmu. Vzhledem k původu mágů zde jistě najde uplatnění i arabská pokrývka hlavy, ale není nutnou podmínkou.


Povolené zbraně:
Dvě mečovité zbraně (součet 120 - 130 cm, každá 40 - 90 cm)
Jedenapůlruční meč (90 - 110 cm)
Luk (nátah do 15 kg) a jednoruční zbraň (40 - 75 cm)

Registrovaní: