Kněží

Kněží

Jsou to právě kněží, kteří představují Elrathovu vlídnou tvář. Jejich posláním je bdít nad bezpečím svých oveček a opatrovat je. Odmítají přitom krveprolévání i násilí vůbec. Skrze vlídná slova dávají věřícím útěchu, zbloudilým naději dojít ke světlu a sami pečují o potřebné či nemocné. V nouzi nejvyšší se však mohou dovolávat božské ochrany Elrathovy a on je vyslyší. Kráčejí-li bitevním polem, nebude na něm vládnout rouhačská magie. Někteří z nich prý dokáží dokonce i vzkřísit mrtvé zpět k životu.


Kostým:

Oděv bílé, hnědé, modré či červené barvy, kterou je ještě možno doplnit o stříbrné nebo zlaté zdobení. To už záleží jen na vás, zda budete vznešeným prelátem v honosném oděvu, potulným mnichem v prosté kutně, či obětavým léčitelem v krví umazaném rouchu. Jistě se neztratí rekvizity jako Elrathovo písmo svaté, kříž na krku a vůbec náboženské pomůcky, stejně jako ty léčitelské (obvazy, bylinky,...).


Povolené zbraně:
Hůl (140 - 200 cm, pouze obranná) a dýka / kladivo / palcát (40 - 60 cm)
Jednoruční tesák / kladivo / palcát (60 - 75 cm)

Registrovaní: