Inkvizitoři

Inkvizitoři

Strážci jediné pravé víry, jejichž patronem je Elrath, drak světla. V souvislosti s inkvizitory je třeba hovořit spíše o jedincích, než celých oddílech. I v dobách míru je nemoudré byť jen nevhodnými slovy pokoušet jejich hněv, který ale přesto není ničím ve srovnání s tím, co stihne nepřátele na bitevním poli. Skrze inkvizitory proudí moc samotného Elratha. Dává jim sílu dalece přesahující lidskou, chrání je před rouhačskou magií a o některých dokonce kolují pověsti, že získali dar nesmrtelnosti, aby mohli očistit zemi od temnoty a hereze.


Kostým:

Kombinace kněžského roucha a zbroje. Oděv by měl být v bílé, modré nebo červené barvě s doplňující především stříbrnou či zlatou. Zbroj vnímejte spíše jako sice nutný, ale především estetický prvek, buď kroužkovou nebo kyrys a další plátové součásti (nárameníky, nátepníky, rukavice,...). Inkvizitorské roucho ozdobte svatými symboly a náboženskými texty. Jako doplňky se jistě neztratí kniha písma svatého, kříž na krku a další liturgické pomůcky.


Povolené zbraně:
Jednoruční kladivo / palcát (90 - 100 cm)
Obouruční kladivo / palcát (100 - 130 cm)

Registrovaní: