Irollan

Ylthin
Ylthin
Rezervováno
Wyngaal
Wyngaal
Rezervováno
Alaron
Alaron
Rezervováno

Lovci
Lovci
0/16

Strážci hvozdu
Strážci hvozdu
0/11

Stříbrné perutě
Stříbrné perutě
0/7

Dryády
Dryády
0/4

Vidoucí
Vidoucí
0/2

Druidové
Druidove
0/2

ZP
ZP
Neobsazeno
Vlajkonoš
Vlajkonoš
Neobsazeno


Domovský kontinent: Narkesh
Politické uspořádání: Anarchie
Symbol: Triquetra, dubový list
Hlavní město: Shataqua
Panovník: Není
Náboženství: Sylanna - dračice země, Shalassa - dračice vody
Obyvatelstvo: Elfové, lesní bytosti

Ač dnes žijí lesní elfové na Narkeshi, kořeny jejich národa jsou spjaty s kontinentem Sigilem a starým hvozdem. Země byla vůči světu za hranicemi vždy spíše uzavřená a do událostí výrazněji vstoupila až za Pekelné války. Následně se účastnila i Války obnovy, temní elfové však s pomocí zapovězené a magie uvrhli na Irollan kletbu, která do posledního zahubila letité stromy a dračici země odejmula její sílu. Sami lesní elfové byli jako bludné duše vypuzeni mimo realitu nebo povražděni. O několik let později, po otevření portálu a na samém počátku prozkoumávání Narkeshe, se však část temných elfů vzepřela vládě svých pánů, s pomocí kněží Říše kletbu zlomili a z panenské přírody Narkeshe se hvozd Irollan znovu zrodil k životu. V průběhu Sedmidenní výpravy pak Irollanské oddíly v odplatu rozvrátily Ristyrris, baštu temných elfů na Narkeshi a napomohli pádu Malassy, dračice chaosu. S naplněním touhy po odplatě však přišla i neochota lesních elfů dál pokračovat v boji proti Úmluvě což silně pošramotilo důvěru v rámci Koalice. Po Velkém zemětřesení Irollan však opět stanul po boku svých spojenců a minulé křivdy byly zapomenuty. Při vítězství Koalice na počátku věku Květu to byli právě lesní elfové, kteří přinesli zkázu Kha-Belethem zkaženému divokému kmeni Urgash. V posledních letech dochází také k opětovnému sbližování země se Sweristalem, ačkoliv pohnutá minulost prozatím oběma stranám brání v trvalém usmíření. Zároveň jsou také čím dál patrnější snahy o ustanovení centralizovanějšího systému vlády.
Společenství lesních elfů je v podstatě anarchistické, neexistuje zde pevné mocenské uspořádání. Přesto však žijí v jednotě, vzájemném respektu a mají své přirozené vůdce. Za nejvyšší autority mezi nimi v současnosti platí především lesní kněžka Ylthin a válečník Alaron.
Živoucím srdcem hvozdu je stromové město Shataqua, jinak jsou elfové rozptýleni po celém Irollanu a neustále se ve skupinách přesouvají. Je udivující, jaký přesto mají vzájemný přehled, jak o místě pohybu, tak názorech a s jakou rychlostí se dovedou shromáždit, či na čemkoliv dohodnout. Irollan spolu s elfy obývají i bytosti hvozdu, jako jsou dryády nebo jednorožci. Obě strany přitom žijí na sobě nezávisle, toliko v přátelské a vzájemně prospěšné symbióze. Patronkou lesního národa je Sylanna. Její uctívání je elfům přirozené, ale svobodné a především má nespočet podob, kdy si každý hledá cestu k dračici země po svém. Od Sedmidenní výpravy navíc zapustil své kořeny i kult Shalassy, která je některými elfy vnímána neoddělitelně od její sestry Sylanny, coby součást velké matky přírody. Bylo by marné hledat mezi lesními elfy jakékoliv soudy nebo zákony, jak je chápou mnohé další země. Zdejší společnost se řídí zvyky, morálkou a veškeré ortely vynášejí z titulu autority jednotliví vůdci. Pokud však ostatní elfové jejich rozhodnutí nepřijmou, mohou tito vůdci své postavení záhy ztratit, nebo dokonce být i sami odsouzeni. Jako národ jsou nesmírně řemeslně zruční a hvozd jim dává vše, co potřebují k životu. Nedostává-li se jim něčeho, obchodují pak se svými sousedy. Vysoce ceněno je především jedinečné dřevo z Irollanských hájů a v lesních potocích se navíc prý nacházejí spousty zlata, ale kdoví.