Gryfí říše

Isabela
Isabela
Rezervováno

Alarik
Alarik
Rezervováno
Glen
Glen
Rezervováno

Milice
Milice
0/16

Rytíři
Rytíři
0/11

Lukostřelci
Lukostřelci
0/7

Lovci čarodějnic
Lovci_carodejnic
0/4

Inkvizitoři
Inkvizitoři
0/2

Kněží
Kněží
0/2

ZP
ZP
Neobsazeno
Vlajkonoš
Vlajkonoš
Neobsazeno


Domovský kontinent: Sigil
Politické uspořádání: Konstituční monarchie
Symbol: Gryf, svaté slunce, planoucí panna, andělská křídla
Hlavní město: Talonguard
Panovník: Královna Isabela I. Greyhoundská
Náboženství: Elrath - drak světla, světice Annabelle, archandělé
Obyvatelstvo: Lidé

Dnes největší a nejsilnější země Ashanu, rozdělená z hlediska správy na tři části. Centrální na Sigilu, kde se nachází i hlavní město Talonguard, zámořské državy na Mandaře a kolonizovaná území Narkeshe. Svůj název nese na památku dynastie Gryfů, jejích zakladatelů a po generace uznávaných vládců. Poslední z nich, Nikolaj Gryf, padnul v závěru Pekelné války. Právě jeho odvaha a oběť ukončily život vůdce pekelných legií Agraela, což posléze znamenalo konec invaze. Na zlatý trůn poté usedla Nikolajova snoubenka Isabela Greyhoundská a spolu s ní se vlády ujala nová dynastie. Panovnice odvrátila hrozbu anarchie, zemi znovu sjednotila a následující léta Války obnovy proměnila ve vítězné vojenské tažení. Po skončení konfliktu se Říše stala zakládající mocností Koalice, na jejím území byl vystavěn magický portál, vedoucí na neprobádaný Narkesh, a v koloniích založené město Ashwick zde ustaveno sídlem lokální Říšské správy. Sedmidenní výprava i události Velkého zemětřesení připravily zemi řadu těžkých zkoušek. Především konflikt spojenců v Koalici a smrt prvního rytíře Godrika. Říše však dokázala toto bouřlivé období přestát a stala se dokonce svědkem Elrathova zázraku, když byl znovu vzkříšen Nikolaj Gryf. Ten záhy zpečetil svůj svazek s Isabelou a potvrdil nárok její dynastie na zlatý trůn. V průběhu následujících let Říše soustavně expandovala, aby po definitivním vítězství Koalice postupně zabrala další rozsáhlá území Narkeshe.
Většinu moci třímá v rukou královna, která je však stále vázána zákony. Panovnický titul je dědičný a přechází vždy na nejstaršího potomka. V královnině nepřítomnosti, při přerušení vládnoucí linie, či za mimořádných okolností, moc přechází do rukou místokrálovny. Role krále - manžela je prakticky čistě formální. Významný podíl na vládě má také sněm vyšší šlechty. Země je dosti militantně založená, proto zde řady aristokracie a vojenských velitelů často splývají, byť to není absolutním pravidlem. Respektovanému postavení se těší i Elrathův klér, avšak jeho úloha se váže spíše k běžnému obyvatelstvu.
Obyvatelstvo Říše je čistě lidské a nachází se ve výrazně lepším postavení, než by bylo obvyklé ve středověku. Jak z hlediska práv, tak životní úrovně. Jedinou faktickou povinností poddaných je dodržovat zákony a platit daně. Víra v Elratha je doporučeným, ale nikoliv nezbytným aspektem. Od počátku věku Květu mezi lidem sílí také uctívání Elrathovy světice Annabelle a archandělů. Pouze hereze ve formě vzývání temných božstev se trestá smrtí. Říše je jediným místem, kde žijí vzácní tvorové vyobrazení v jejím znaku - gryfové. Narušit jejich přirozené teritorium znamená téměř jistou smrt, jsou poměrně agresivní a dospělý gryf by byl schopen roztrhat i menšího draka. Svá hnízda mají od nepaměti v Gryfích skalách nedaleko Talonguardu, v posledních letech se však začali usazovat i v horách kolem hradu Loarseeru. Je téměř nemožné je zkrotit, ale armáda dbá o chov vlastní cvičené letky a několik exemplářů taktéž vlastní úzký kruh mocných. V dobách míru Říše investuje nemalé prostředky do rozvoje zemědělství, důlního průmyslu a infrastruktury, což jí přináší určitou nadřazenost v těchto oblastech. Zvláštní pozornosti se těší také výroba mechanických i obléhacích zbraní. Bylo to právě zde, kde byla vynalezena první kuše.