Vyhnanci

Mniši T´ai An-Shan
Mniši T´ai An-Shan

Mniši T´ai An-Shan obývají klášter na vrcholu jedné z nejvyšších hor Narkeshe. Žili zde v naprostém odloučení od světa a jejich existence zůstala i řadu let po objevení kontinentu zvědavým očím skryta. Sami však nakonec bezpečí hory opustili, aby vedli ty, jenž chtějí naslouchat, po cestě osvícení. Filozofie řádu je vystavěna na rovnováze světa, sebekázni a odmítání násilí. Lze v ní přitom nalézt i mnoho prvků blízkých kodexu Junrei-sha.


Registrovaní:

Moroví mniši
Moroví mniši

Zahaleni v tmavých róbách, tváře skryté za podivnými maskami, putují mniši po Narkeshi z místa na místo. Mají-li jaký cíl, znají jej jen oni sami. Tichým hlasem nabízejí pomoc churavým, aby až vykonají své dílo, přijali zlaté mince a šli zase dál. Strach jako temné mračno obestírá jejich shrbené postavy. Zvěsti říkají, že přinášejí jen bolest, utrpení a beznaděj. Prý dokáží vycítit samotnou smrt, jenž je přitahuje jako supy, chystající se k ponuré hostině. Pravdu však mohou povědět pouze ti, kteří je kdy pozvali přes práh svého domu.


Registrovaní:

Vzdušní piráti
Pirati

Společenství rebelů, odpadlíků i zločinců ze všech koutů Ashanu. Operují v relativně bezpečnějším ovzduší Narkeshe, kde přepadávají odlehlé osady, slabě střežené karavany a bez skrupulí vykonávají vůbec veškerou představitelnou podvratnou činnost. Pro výběr jejich cílů přitom není zásadní morálka ani politické přesvědčení, ale pouze kolik to hodí. Jsou směsicí nepřeberného množství životních osudů, uznávají jen své vlastní zákony, hierarchii a zpravidla by za měšec zlaťáků prodali vlastní sestru. Své poněkud netradiční pojmenování nesou na počest bandy hrdých zakladatelů tohoto společenství, dodnes vlastnících poctivě vypůjčenou vzducholoď.


Registrovaní: