Vlajkonoš


Vlajkonoši Gryfí říše se zpravidla stávají chlapci a dívky, kteří i přes své mladí nebo nezpůsobilost pro vojenskou službu přesto individuálně obstáli v očích některého vysoce postaveného velitele. Ačkoliv při taženích mohou zdánlivě působit pouze jako určitá forma maskotů, ve skutečnosti podléhají pouze pravomocem starších důstojníků a v některých případech mohou být i sami pověřeni vedením některého oddílu. Vlajkonoši se často vyznačují nezanedbatelnou mírou světského fanatismu a na bitevním poli jejich přítomnost může v kritickou chvíli snadno zvrátit misky vah osudu.


Kostým:

Vycházejte z doporučení především pro rytíře Gryfí říše. Můžete však čerpat inspiraci i od jiných jednotek, či z obecně dostupných materiálů vašeho národa. Iniciativě ani tvořivosti se meze nekladou. Do kostýmu vlajkonoše se přitom započítává i standarta. Je jen na vás, zda si ji vyrobíte nebo například od někoho půjčíte již existující, stejně jako samotné provedení, ale její význam je zcela zásadní. Měli byste být přitom se standartou rozumně vizuálně sladění a nesmíte rozhodně splynout s davem, reprezentujete váš národ.


Povolené zbraně:
Standarta (pouze obranná) a jednoruční meč / kladivo / palcát (75 - 90 cm)

Registrovaný: