Vidoucí

Vidoucí

Vidoucí chrání samotné srdce hvozdu Irollanu. V neproniknutelné mlze snad už od počátku věků drží svoji věčnou stráž. Nikdy nespočinou, jejich očí prý dokážou uzřít věci minulé i budoucí a nic jim nezůstane skryto. Věrnost vidoucích patří pouze Sylanně, ale prastará přísaha je váže vyslyšet hlas arcidruida, bude-li se v časech nejvyšší nouze dovolávat jejich pomoci. Jenom samotná přítomnost vidoucích naplňuje elfy posvátnou bázní a vkročí-li na bitevní pole, čelit jim znamená stanout tváří v tvář nevyhnutelnosti vlastního osudu.


Kostým:

Honosnější roucho zelené barvy popřípadně ještě v kombinaci s hnědou, kdy dejte přednost tmavým odstínům. Vhodně dále přidejte výraznější zdobení zlaté či bronzové barvy a absolutní nutností zde je kroužková zbroj v kombinaci s prvky zbroje plátové (přinejmenším kyrys). Pokuste se přitom vizuálně vzbudit zdání, že zbroj je převážně bronzová, případně s menšími zlatými součástmi a neváhejte ani s jejím zdobením ve formě neutrálních či lesních motivů. Za nezbytnou součást kostýmu je třeba považovat i přilbu opatřenou buď chocholem, nebo jiným výrazným estetickým prvkem, která zároveň bude obsahovat i libovolný způsob zakrytí většiny obličeje (fakticky by měly být vidět pouze oči). Na atmosferickém dojmu může hodně dodat rovněž vhodně zvolený plášť.


Povolené zbraně:
Jedenapůlruční meč (90 - 110 cm)
Obouruční meč (110 - 130 cm)

Registrovaní: