Stříbrné perutě

Stříbrné perutě

Stříbrné perutě představují zvláštní oddíly elfů vycvičených k létání na pegasech. Mezi hlavní úkoly těchto jednotek patří především bojový průzkum a předávání depeší. V případě nutnosti se mohou zapojit i do bitvy jako zálohy určené především k rychlé stabilizaci kritických míst linie. Potom však perutě operují již jen jako pěchota, neboť přímé nasazení jejich zvířat v boji by představovalo neúnosné riziko. Pegasové mají relativně křehkou stavbu těla, velmi zranitelná křída a již samotný letec pro ně i při vynikající kondici představuje značnou zátěž, proto na zemi nejsou příliš obratní.


Kostým:

Základ kostýmu tvoří světle šedý až stříbrný volnější oděv, nejlépe zdobený výraznějšími bílými vzory. Nutností je lehká až střední zbroj kryjící alespoň část trupu a zranitelná místa končetin spolu s přilbicí či čelenkou opatřenou pegasími pery (bílá, černá nebo hnědá). Zbroj by měla v odstínech korespondovat s barvou oděvu, nebo ji alespoň uveďte do co nejlesklejšího stavu. Podmínkou vždy jsou rovněž špičaté uši (rozumné délky, žádný Warcraft).


Povolené zbraně:
Dvě mečovité zbraně (součet 120 - 130 cm, každá 40 - 90 cm)
Jedenapůlruční meč (90 - 110 cm)

Registrovaní: