Samael

Samael

Ač býval služebníkem Elrathovým, touha po moci ukryté ve vědění jej přivedla na cestu zrady a přijetí Bezejmenného za svého jediného pána. Pakt se stíny odhalil Samaelovi mnohé, přesto však nikdy tolik, aby zcela ukojil jeho tužby. Svými dřívějšími bratry i sestrami byl navždy zavržen a padnout jim kdy do rukou by pro něj znamenalo jistou smrt. Ukrývá se proto pod ochranou temných elfů ve Sweristalu, kde se stal nepsaným veleknězem Bezejmenného. Nikdo neví, na jakou to vlastně otázku zavržený anděl tolik touží najít odpověď, ale někteří se ve skrytu duše obávají chvíle, kdy se tak stane.


Kostým:

Základem je spíše volnější černý oděv, vhodně obsahující kápi, a rudá zbroj, zastoupená přinejmenším kyrysem, ale vhodně i dalšími plátovými prvky. Nutností pak jsou andělská křídla popelavé barvy, která mohou být místy i zdánlivě potrhaná či zašpiněná. Rovněž uvítáme, pokud si nabarvíte vlasy na bílo, nebo za tímto účelem použijete paruku. Toužíte-li ještě kostýmu dodat na preciznosti, pokuste se jej na závěr dozdobit o jakékoliv barevně korespondující motivy odkazující na Samaelovu věčnou pouť za nezodpovězenou otázkou a vyjádřete tím obrazně jeho příběh.


Povolené zbraně:
Jedenapůlruční meč (90 - 110 cm)
Obouruční meč (110 - 130 cm)

Registrovaný: