Runoví kněží

Runoví kněží

Runoví kněží jsou nejen služebníky Arkatha, draka ohně, ale také mistry prastarého magického umění, předávaného v řadách kléru z generace na generaci, a označovaného za jedno z největších trpasličích tajemství. Kněží Grimrocku jsou přitom nejen vykladači tradic a zákonů, ale těší se rovněž značnému vlivu na chod země. Coby pozůstatky dřívějšího radikálního křídla kléru loajalistů krále Rolfa jsou plamennými kazateli se silným sklonem k fanatismu a Arkathovu vůli považují za jediný přijatelný řád světa.


Kostým:

Základem by mělo být spíše volnější roucho červené barvy, nejlépe s výrazným zlatým zdobením. Jako součást kostýmu lze využít i kroužkovou zbroj, či jednotlivé prvky zbroje plátové, obojí přitom pokud možno v co nejzachovalejším stavu. A ani zde se pak neztratí zlaté ornamenty nebo runy. Povinností jsou výrazné vousy (pakliže nejste trpaslice, ty vousy mít nemusejí). Jako doplňky lze využít mohutnější zlaté ozdoby, runové kameny, či předměty se vsazenými drahokamy.


Povolené zbraně:
Hůl (140 - 200 cm, pouze obranná) a mečovitá zbraň / sekera / kladivo (40 - 75 cm)

Registrovaní: