Nájezdníci

Nájezdníci

Jezdci na ještěrech tvořili odnepaměti páteř všech armád temných elfů. Postupem času však z nutnosti zesílilo jejich uplatnění i ve formě pěchoty, protože výcvik ještěrů je zdlouhavý, oni sami velmi špatně přizpůsobiví a ač jejich bojový přínos je nesporný, především v současném dominiu příliš nevyhovují taktickým nárokům. Do oddílů nájezdníků zpravidla vstupují příslušníci nižších vrstev, aby si skrze zásluhy na válečném poli polepšili ve společenském žebříčku a získali podíl z kořisti válečných výprav.


Kostým:

Černý oděv kryjící celé tělo, obsahující dále vhodně i suknici a látku přes dolní polovinu tváře, nebo jednoduchou koženou masku. Použitelnou barvou může být i temně fialová, ale neměla by převládat a tvořit spíše dílčí části kostýmu, než zdobení. Je zde možno využít všechny druhy zbrojí, kromě vyloženě rytířských kompletů. V případě zbrojí kožených volte tmavší barvy a kovové by měly být asi ve stavu průměrného užívání (ne jako zrcadlo, ale ani reznoucí zbytky). Nutností jsou špičaté elfí uši (rozumné délky, žádný Warcraft).


Povolené zbraně:
Jednoruční meč / sekera (75 - 90 cm) a štít (obdélník do 50 x 60 cm / erb do obdélníku 50 x 70 cm / kruh do průměru 60 cm)
Jedenapůlruční meč (90 - 110 cm)
Obouruční sekera (90 - 110 cm)

Registrovaní: