Kaspar

Kaspar

Doktor profesor Eusebius Kaspar je jedním z největších myslitelů současnosti a také nezpochybnitelnou autoritou frakce umírněných nekromantů v Nekorrum. Právě jeho mocenský vzestup do značné míry ovlivnil politiku země v posledních letech, neboť reprezentuje hlas rozumu a dává přednost mírové koexistenci založené na vzájemném respektu před krveprolitím. Černá magie pro něj představuje fascinující umění, jehož skutečný potenciál zůstává nepochopen díky selhání individuálních jedinců, kteří jej zneužívali pro svůj sobecký prospěch.


Kostým:

Černé volné roucho akademického střihu, spolu s charakteristickou čapkou, přiměřeně zdobené formou zelených či stříbrných lemů a ornamentů. Vhodným doplňkem zde může být věnec z malých lebek kolem krku. Pokožka by měla mít bledý nádech a vlasy ideálně bílou barvu.


Povolené zbraně:
Hůl (140 - 200 cm, pouze obranná) a dýka / palcát (40 - 60 cm)
Jednoruční tesák / palcát (60 - 75 cm)

Registrovaný: