Agbeth

Agbeth

Agbeth vstoupil na půdu Narkeshe spolu s princeznou Eruinou a zřetelně se těší její naprosté důvěře. Z vystupování lze usuzovat, že v dobách dávno minulých zaujímal ve společnosti temných elfů významné postavení. Bezpochyby rozumí řemeslu války i magii. Jeho mysl je jako chladnokrevný, perfektně kalkulující stroj. Není pochyb o tom, že právě on má být princezniným nástrojem v boji proti nevlastní sestře Malwen.


Registrovaný:
Sam