Přeskočit

Zúčastnit se může každý

Akce je pojata jako larpová bitva, přístupná hráčům bez ohledu na věk, ale pro mladší 15 let platí přísnější podmínky účasti.

Herní atmosféra

Vycházíme z motivů pátého dílu strategické počítačové serie Heroes. Můžete se tu tak setkat s jeho národy, hrdiny i bájnými stvořeními. Na vlastní kůži prožít mnohé z legendárních příběhů, či nesmazatelně vepsat do dějin své vlastní.

Síň slávy

Dostaňte se do síně slávy v soutěžích o "nej" kostým, šermířské nebo lukostřelecké aréně.

Čím je akce inspirována

Vycházíme z motivů pátého dílu strategické počítačové serie Heroes. Můžete se tu tak setkat s jeho národy, hrdiny i bájnými stvořeními. Na vlastní kůži prožít mnohé z legendárních příběhů, či nesmazatelně vepsat do dějin své vlastní.

Originální předloha byla přitom již spolu se vznikem akce částečně upravena a stejně tak činy hráčů samotných v pozdějších letech dále rozvíjena. Z toho důvodu, i proto, že pro někoho může být vůbec samotný termín „Heroes” něčím zcela neznámým, na stránkách najdete všechny podstatné informace o reáliích v sekci „Svět”.

Kdy: 18. - 20.6. 2021
Kde: Česká Třebová (Pardubický kraj)

Heroes V - Třinácté Zatmění
Organizátoři: Bonhart & kolektiv | Organizátorský mail: org@heroes5.cz

Heroes V - Třinácté Zatmění

Akce je pojata jako larpová bitva, přístupná hráčům bez ohledu na věk, ale pro mladší 15 let platí přísnější podmínky účasti.

Jsou zde zastoupeny například ekonomické prvky (budování měst, těžba surovin,...), zvýrazněna role hráče jako jednotlivce (jednotky rozdílné výzbroje, schopností i základního RP profilu) a připraven variabilnější děj (hra není co do průběhu zcela pevně předurčená).

Boj je veden podle upravených pravidel ASF a využívá životový systém. Kopí, pavézy, ani fyzický kontakt se zde nepoužívají. Setkáte se zato však s netradičními zbraněmi, množstvím kouzel i zvláštních schopností.

Celý projekt má již jedenáctiletou historii. První tři ročníky proběhly v letech 2011 - 2013 na Vysočině ve formátu pro postupně až 100 hráčů. Z důvodu narůstajících počtů a nutnosti fyzického i tvůrčího prostoru pro další vývoj, došlo pak pro léta 2014 - 2016 k přesunu místa konání do okolí města Luže v Pardubickém kraji. Roku 2017 následovalo přesídlení do Mladotic a po jednoleté přestávce od roku 2019 do České Třebové, kde se akce, s výjimkou roku koronavirové krize 2020, koná dodnes pro přibližně až 250 účastníků.

Soutěž o „nej” kostým:
2016    2015    2014    2013   

Šermířská aréna:
2016    2015    2014    2013   

Lukostřelecká aréna:
2016    2015    2014    2013